[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์  
ระบบ E-Salary [สพป.] 
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 
 


  สพป.บึงกาฬ

  

30 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
นักวอลเลย์บอลโรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ ชุดแชมป์อีสานเหนือ เข้าพบ ผอ.สพป.บึงกาฬ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
นักวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ ชุดแชมป์วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าพบ ผอ.สพป.บึงกาฬ เพื่อขวัญและกำลังใจ ก่อนเดินทางไปแข่งขันในระดับประเทศ
28 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
ผอ.สพป.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สนามสอบโรงเรียนบึงกาฬ
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ เดินทางไปให้กำลังใจคณะลูกจ้างประจำ โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ เดินทางไปให้กำลังใจคณะลูกจ้างประจำ โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม อำเภอเซกา
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนประสบอัคคีภัย
สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน
21 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ ลูกจ้างประจำ
ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.บึงกาฬ
18 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ และรับมอบอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพแห่งที่ ๒๙ ร.ร.ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
ธนาคารกรุงเทพ สานต่อนโยบายสร้างโอกาสทางการศึกษาในชนบท ส่งมอบอาคารเรียนแห่งที่ ๒๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
17 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับสำนักงาน
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
16 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พัฒนาครูฯสู่อาเซียน ไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำโขง
ผอ.สพป.บึงกาฬ เปิดงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่อาเซียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำโขง
16 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ พัฒนาข้าราชการครู ก่อนขอรับการประเมินแต่งตั้ง ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนขอรับการประเมินแต่งตั้ง ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
14 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
นักกีฬาวอลเลย์บอลตัวแทนวิทยุการบินฯ พบ รองผอ.สพป. ก่อนเดินทางไปแข่งขันระดับภาคอีสานตอนบน
นักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ ตัวแทนวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล จังหวัดบึงกาฬ เข้าพบ รองผอ.สพป.บึงกาฬ ก่อนเดินทางไปแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
14 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย
นายประหยัด คามตะศิลา รองผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
9 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
6 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ สพป.บึงกาฬ
นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ สพป.บึงกาฬ ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
5 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬคนใหม่
สพป.บึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับ นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬคนใหม่
30 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
26 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดงาน เส้นทางแห่ง “ความภาคภูมิใจ” สู่เส้นชัยแห่ง “ศรัทธา” แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖
24 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอโซ่พิสัย
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอโซ่พิสัย
23 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ร.ร.บ้านนาสวรรค์ยอดเยี่ยม คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประกวดสื่อสอนศีลธรรม
ร.ร.บ้านนาสวรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประกวดสื่อสอนศีลธรรม ประเภทวีดีโอเรื่องสั้น จากงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
20 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม
ผอ.สพป.บึงกาฬ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม ประจำปี ๒๕๕๖

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/40 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345