[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์  
ระบบ E-Salary [สพป.] 
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 
 


  สพป.บึงกาฬ

  

18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
14 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ธนาคารกรุงไทย มอบทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
ธนาคารกรุงไทย มอบทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
13 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับมอบข้อราชการ จาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.บึงกาฬ
นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ
13 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
สพป.บึงกาฬ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ระยะที่ ๓
4 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬคนใหม่
สพป.บึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬคนใหม่
3 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ จัดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดสุวรรณาราม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
27 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีต้อนรับ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผอ.สพป.บึงกาฬ คนใหม่
สพป.บึงกาฬ ต้อนรับ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบายสู่ความเป็นเลิศ
27 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
8 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.บึงกาฬ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๔
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีมอบอุปกรณ์การเรียน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ณ ร.ร.สังวาลย์วิทย์ ๑
นายวิชิต จิตรจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯแก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
28 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๔
สพป.บึงกาฬ จัดงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๔
26 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์-นาสวรรค์-คำนาดี
ดร.จรูญรัตน์ ส่งศรี รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ณ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
25 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนพรเจริญ
ดร.จรูญรัตน์ ส่งศรี รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ณ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
18 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีชมภู
นายประหยัด คามตะศิลา รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
18 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดงานแข่งเรือยาวรับอาเซียน ไทย-ลาว-เวียดนาม
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ๓ ประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม ครั้งที่ ๑๕
12 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ช่วยเหลือนักเรียนประสพอัคคีภัย
สพป.บึงกาฬ ช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง ผู้ประสพอัคคีภัย
11 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ม.ขอนแก่น จัดค่ายพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ฯ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านโคกอุดม
ม.ขอนแก่น จัดค่ายพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ฯ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านโคกอุดม
10 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขยายผลนโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียน ของ สพฐ. ด้วยโครงการพาแม่กลับบ้าน
สพป.บึงกาฬ ร่วมขับเคลื่อนโครงการพาแม่กลับบ้าน เพื่อขยายผลนโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345