[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์  
ระบบ E-Salary [สพป.] 
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 
 


  สพป.บึงกาฬ

  

10 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนปลายทาง
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.บึงกาฬ อบรมการจัดการศึกษาทางไกลดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนปลายทาง
8 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการที่จังหวัดบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
3 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ อบรมการใช้แท็บเล็ต เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
สพป.บึงกาฬ อบรมการใช้แท็บเล็ต คณะทำงานเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
1 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
สพป.บึงกาฬ ขานรับนโยบาย สพฐ. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
29 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมสวดมนต์ ไหว้พระ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
สพป.บึงกาฬ ร่วมสวดมนต์ ไหว้พระ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
29 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนบ้านดาลบังบด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านดาลบังบด จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
29 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง (BBL)
สพป.บึงกาฬ นำคณะผู้บริหาร ครู ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง (BBL) ที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
28 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดงานคาราวานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ จัดงานคาราวานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี ๒๕๕๗
22 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนสุจริต
โครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนอนุบาลปากคาด อำปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
19 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ
วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนปากคาด ณ โรงเรียนบ้านนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
8 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ มอบบ้านรวมน้ำใจหลังที่ ๒ แด่สองพี่น้องผู้ยากไร้ ร.ร.สันติสุขเจริญราษฎร์
สพป.บึงกาฬ มอบบ้านรวมน้ำใจหลังที่ 2 ให้กับ ด.ญ.พรหมพร – ด.ญ.กนกกร สีชาวนา นักเรียนโรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
6 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนสิริกาโม ประจำปี ๒๕๕๗
ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในการรับมอบทุนการศึกษา กองทุนสิริกาโม ประจำปี ๒๕๕๗
4 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือ ระดมความร่วมมือสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือนักเรียน
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมมือร่วมใจสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน
30 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด
สพป.บึงกาฬ เปิดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
30 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สพป.บึงกาฬ ร่วมถวายพระพร โครงการศูนย์ ๓ วัยฯ รวมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ อบรมระบบควบคุมภายใน
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้อำนวยการ ร.ร. ประจำเดือน ก.ค.๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้อำนวยการ ร.ร. ประจำเดือน ก.ค.๒๕๕๗
15 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับมอบอาคารเรียน ร.ร.บ้านบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับมอบอาคารเรียน ร.ร.บ้านบึงกาฬ จาก พล.ต.ต.ขจร สัยวัตร์
8 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL)
สพป.บึงกาฬ มุ่งพลิกโฉมโรงเรียนใน ๑ ปี ด้วยรูปแบบการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345