[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์  
ระบบ E-Salary [สพป.] 
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 
 


  สพป.บึงกาฬ

  

3 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ และ โรงเรียนบ้านนาซาว
2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
1 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ คืนความสุขให้นักเรียน “มอบบ้านรวมน้ำใจ สู่ฟ้าใส เด็กดีที่ยากไร้”
สพป.บึงกาฬ มอบบ้านหลังใหม่ ให้กับ น้องฟ้าใส ด.ญ.ดวงใจ ไชยปัญญา ร.ร.อนุบาลศรีวิไล
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
สพป.บึงกาฬ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
นโยบายห้องเรียนคุณภาพ ของ สพป.บึงกาฬ เอกภาพในเชิงนโยบาย หลากหลายในเชิงปฏิบัติ
สพป.บึงกาฬ ประชุมสัญจรเพื่อมอบนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
9 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๗
นายวิชิต จิตจักร รองผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ร.ร.สังวาลย์วิทย์ ๑
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านหนองตะไก้ และ ร.ร.ตชด.บ้านนาแวง
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ(แห่งใหม่)
21 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
21 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
โครงการสนามจราจรเยาวชนฯ รุ่นที่ ๑-๒ ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธี่เปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนฯ รุ่นที่ ๑-๒ ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
19 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มฯ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สพป.บึงกาฬ จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มฯ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
16 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ยินดีต้อนรับ ๑๑ คนเก่ง บรรจุครูผู้ช่วยรอบแรก
สพป.บึงกาฬ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ๑๑ ตำแหน่ง
16 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการอ่าน-เขียน กลุ่มโรงเรียนโคกก่อง-ชัยพร
ผอ.สพป.บึงกาฬ เปิดการอบรมและมอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการอ่าน-เขียน กลุ่มโรงเรียนโคกก่อง-ชัยพร
7 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล พร้อมลงนามปฏิญญาว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้กรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
6 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงาน วันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมงาน วันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗
28 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการ เข้าวัดฟังธรรม วันธรรมสวนะ เฉลิมพระเกียรติ
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการ เข้าวัดฟังธรรม วันธรรมสวนะ เฉลิมพระเกียรติ
27 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ สอบภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ ครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๗ ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
20 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ สอบครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๗ ภาค ข. ไม่พบเหตุผิดปกติใดๆ
สพป.บึงกาฬ นำคณะผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบความเรียบร้อย การสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
19 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๗ วันแรก ไปด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน
ผอ.สพป.บึงกาฬ นำคณะ อ.ก.ค.ศ. และผู้สังเกตการณ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ไม่พบความผิดปกติใดๆ
10 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345