[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์  
ระบบ E-Salary [สพป.] 
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 
 


  สพป.บึงกาฬ

  

27 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
20 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า “แสนล้านวันครู” ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า “แสนล้านวันครู” ๒๕๕๗ เพื่อสร้างอาคารจักษุ โรงพยาบาลเซกา
17 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
สพป.บึงกาฬ ร่วมกับเทศบาลตำบลบึงกาฬ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา
กรมทรัพยากรธรณี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา แก่บุคลากรทางการศึกษา
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
19 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาสิงห์
สพป.บึงกาฬ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล
17 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ภายใต้คำขวัญ “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”
6 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
25 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
25 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เปิดงานมหกรรมกีฬานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ บึงโขงหลงเกมส์
สพป.บึงกาฬ เปิดงานมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ บึงโขงหลงเกมส์ ณ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
17 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖ ทอดถวาย ณ วัดป่าชัยพร อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
17 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดกีฬา บึงกาฬวิศิษฐ์เกมส์
ดร.จรูญรัตน์ ส่งศรี รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนบึงกาฬวิศิษฐ์ ณ โรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญ
14 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
13 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
สพป.บึงกาฬ จัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
7 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานฯ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑
นายวิชิต จิตจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ และคณะจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บึงกาฬ ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑
6 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มฯ
นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
6 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ รับการตรวจเยี่ยมและรับมอบข้อราชการ จาก ผวจ.บึงกาฬ
นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ
5 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓
นายวิชิต จิตจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ นครพนม – มุกดาหาร
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมเสวนา “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” พร้อมนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมเสวนาการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345