[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์  
ระบบ E-Salary [สพป.] 
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 
 

 
  ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

  

27 / ม.ค. / 2557 : ประกาศ
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ กรอกแบบสอบถามการติดตั้ง Tv OBEC Channel
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ กรอกแบบสอบถามการติดตั้ง Tv OBEC Channel ด่วน
21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายชื่อโรงเรียนที่ยังส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
รายชื่อโรงเรียนที่ยังส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารถึง สพป.บึงกาฬ โดยเร็วที่สุด
21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
20 / ม.ค. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด จัดสอบราคาก่อสร้างส้วม สปช.๖๐๔/๔๕
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด เรื่องสอบราคาก่อสร้างส้วม สปช.๖๐๔/๔๕
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือวันเด็ก ประจำปี 2557
ให้โรงเรียนที่สั่งซื้อหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2557 ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเอกสารสำคัญวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
ส่งเอกสารสำคัญวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
23 / ธ.ค. / 2556 : ประกาศ
สพป.บึงกาฬ สรุปรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สพป.บึงกาฬ สรุปรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
21 / พ.ย. / 2556 : ประกาศ
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
18 / พ.ย. / 2556 : ประกาศ
ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันลดใช้พลังงาน โครงการ พลังคิด สะกิดโลก
กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันลดใช้พลังงาน โครงการ พลังคิด สะกิดโลก
13 / พ.ย. / 2556 : ประกาศ
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
12 / พ.ย. / 2556 : ประกาศ
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
8 / พ.ย. / 2556 : ประกาศ
โครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ Smart Lady Thailand ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด
ขอเชิญร่วมโหวตให้ คุณครูวัชราภรณ์ มาร์คูกซ์ ตัวแทนจากบึงกาฬ ในโครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ Smart Lady Thailand ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ \\\\\\\"ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก\\\\\\\"
14 / ต.ค. / 2556 : ประกาศ
ดาวน์โหลดใบรับรองความพิการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดาวน์โหลดใบรับรองความพิการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 / ต.ค. / 2556 : ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล)
สพป.บึงกาฬ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล)
2 / ต.ค. / 2556 : ประกาศ
อัพเดทข่าวสาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บึงกาฬ
อัพเดทข่าวสาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บึงกาฬ
2 / ต.ค. / 2556 : ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขัน สถานที่จัดงาน และสถานที่จอดรถ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
สพป.บึงกาฬ ประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขัน สถานที่จัดงาน และสถานที่จอดรถ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา
1 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
25 / ก.ย. / 2556 : ประกาศ
ด่วน!!! แจ้งโรงเรียนที่ทำ EGP รายการค่าจัดซื้อและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.บึงกาฬ แจ้งโรงเรียนที่ทำ EGP รายการค่าจัดซื้อและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/42 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345