[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์  
ระบบ E-Salary [สพป.] 
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 
 

 
  ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

  

13 / มิ.ย. / 2554 :
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนเลิดสิน ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2554 เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงคุณครูและบูชาครู
26 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
เรื่อง สอบราคาการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพคนยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
25 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนยาง
สอบงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและห้องสมุด
24 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพคนยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
24 / พ.ค. / 2554 :
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสว่าง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2554
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2554
23 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศผลสอบราคาคอมพิวเตอร์
ประกาศผลสอบราคาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านนาขาม
23 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศผลสอบราคาคอมพิวเตอร์
ประกาศผลสอบราคาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านดงชมภู
23 / พ.ค. / 2554 :
ประกาศผลสอบราคาคอมพิวเตอร์
ประกาศผลสอบราคาคอมพิวเตอร์
23 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา
นายดาราเวศ คำตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ พร้อมคณะครู นักเรียนผู้ปกครอง ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียน
20 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ เรื่อง รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ด้วยโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑ อัตรา ในแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรให
10 / พ.ค. / 2554 :
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรให้เป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดสรรให้เป็นพนักงานราชการ วิชาเอกชีววิทยา และพละศึกษา
10 / พ.ค. / 2554 :
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสว่าง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2554
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2554
9 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
ประกาศโรงเรียนบ้านนาคำแคน เรื่องสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
9 / พ.ค. / 2554 :
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ จัดประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว
6 / พ.ค. / 2554 :
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จะสอบราคาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนจำนวน 16 รายการ ประจำปี 2554
5 / พ.ค. / 2554 :
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านหนองตอ ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ CL10 Type 1
3 / พ.ค. / 2554 :
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร ์
ร.ร.อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ได้รับจัดสรรคอมฯ CL20
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร ์
ร.ร.บ้านดงชมภู ได้รับจัดสรรคอมฯ CL10
2 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านนาอ่าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/20 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345