[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์  
ระบบ E-Salary [สพป.] 
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 
 

 
  ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

  

29 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สำนักงานกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง
โรงเรียนบ้านห้วยทราย เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง
22 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสวรรค์สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ
ทีมหนังสั้น ร.ร.บ้านนาสวรรค์ ชนะเลิศการประกวดสื่อการสอนศีลธรรม ระดับประเทศ ได้รับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท
19 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับกลุ่มโรงเรียน
11 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
อนุบาลศรีวิไล คว้ารางวัลถ้วยรวมโรงเรียนหน้าใหม่จัดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท และซูโดกุ
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนรวมโรงเรียนหน้าใหม่ การแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรเรียนบ้านห้วยทรายพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นฐาน(BBL)
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย โดยนายบุญพิมพ์ ภูชมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน กับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นฐาน (BBL)
9 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โซ่เหล่าทองขยายผล E - office
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทองขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
8 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ตามโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
6 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเซกา จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL)
อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกับสมอง (BBL) ที่โรงเรียนอนุบาลเซกา
3 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
๓ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านห้วยทราย รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
2 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โครงการยุวทูตความดี..รู้คุณค่าแผ่นดิน
2 นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทย จาก 150 คน ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ..
28 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ขึ้นทะเบียนและบวชต้นพะยูง
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ทำการขึ้นทะเบียนและบวชต้นพะยูง
22 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ประเมินห้องเรียนคุณภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
21 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
งานมหกรรม อย.น้อย บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๕๖
งานมหกรรม อย.น้อย บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๕๖
17 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง
โรงเรียนบ้านห้วยทราย กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง ขออนุญาตนำเสนอบริบทบางส่วนของโรงเรียน
17 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง ประเมินห้องเรียนคุณภาพ
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง นำโดยประธานกลุ่มโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการบุญพิมพ์ ภูชมศรี ดำเนินการประเมินห้องเรียนคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพจาก สะป.บึงกาฬ
15 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
10 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
วันแม่แห่งชาติ 2556 โรงเรียนเลิดสิน
โรงเรียนเลิดสิน กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี วันแม่แห่งชาติ 2556
7 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง กำหนดปฏิทินการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
1 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ต้อนรับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดินฯ
1 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง..เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1
การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูโรงเรียรนในฝัน สพป.บึงกาฬ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2556 ที่ วิทยาลัยเทตโนโลยีเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนล อ.เซกา จ.บึงกาฬ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345