[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์  
ระบบ E-Salary [สพป.] 
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 
 

 
  ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

  

1 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เป็นตัวแทนระดับภาคฯ โครงการ ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
30 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย กับกิจกรรมเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ถวายเทียนพรรษา ณ วัดอุดรทิสวาส
30 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ชนะเลิศการแกะสลักผลไม้ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ได้รับรางวัลชนะเลิศแกะสลักผลไม้ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ในมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬและวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2556
30 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทองระดมสมองขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง นำโดยประธานกลุ่มโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการบุญพิมพ์ ภูชมศรี เป็นประธานในการระดมสมองครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์เพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการยกรดับคุณภาพการศึกษาห้องเรียนคุณภาพ
25 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด รับสมัครครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด รับสมัครครูอัตราจ้าง
25 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
การแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม คิงส์คัพฯ จำปี ๒๐๑๓
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม คิงส์คัพ และ แบรนด์ ซูโดกุ ควีนส์คัพ ประจำปี ๒๐๑๓
20 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนเลิดสินกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและขบวนแห่ป้ายโรงเรียนดีศรีตำบล
19 กรกฎาคม 2556 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเลิดสินกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและขบวนแห่ป้ายโรงเรียนดีศรีตำบล
20 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนดี ศรีตำบล
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ..โรงเรียนดี ศรีตำบล..
18 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โครงการธนาคารโรงเรียนบ้านโนนสว่าง
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2556 ทาง ธกส.บึงกาฬ ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียน
18 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนเลิดสิน โรงเรียนดีศรีตำบล
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนเลิดสิน รับการประเมิน โรงเรียนดีศรีตำบล ผลคือ ผ่าน แบบไม่มีเงื่อนไข
12 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทองวางแผนขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนคุณภาพ
นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทองประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนคุณภาพ
11 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูแกนนำโรงเรียนในฝัน 2556
การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูแกนนำโรงเรียนในฝัน 2556 ระหว่างวันที่ 1 - 6 กรกฎาคม 2556 ทึี จ.ปราจีนบุรี
2 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
การศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านนาคำแคน \"สถานศึกษาพอเพียง\"
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง มาศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านนาคำแคน เรื่อง \"สถานศึกษาพอเพียง\"
20 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดพิธีไห้วครู ประจำปี ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดพิธีไห้วครู วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
17 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขาคณิตศาสตร์
17 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
ผอ.อิทธิชัย วิชิต นำคณะครูโรงเรียนบ้านขามเปี้ย ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน
9 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โปรแกรมพิมพ์แบบ ปพ.1ป.(5in1)พัฒนาโดยครูบึงกาฬ
สามารถนำเข้าข้อมูลนักเรียนจาก DMC และกรองข้อมูลนักเรียนรายชั้น
6 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
การประชุมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา การทดสอบระดับชาติ กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
การจัดทำแผนยกระดับ การทดสอบระดับชาติ NT,O-net กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
30 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โครงการ พ่อ แม่ ลูก รับประทานอาหารเที่ยง ร่วมปลูกป่ารณรงค์ลดโลกร้อน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ร่วมโครงการ พ่อ แม่ ลูก รับประทานอาหารเที่ยง ร่วมปลูกป่ารณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
20 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
พิธีมอบโรงอาหารและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
คณะผ้าป่าศิษย์เก่า มอบโรงอาหารและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 14 เม.ย. 56

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345