[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3

              กระทรวงศึกษาธิการ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้ดูแลระบบ    
t_left
t_right

เมนูหลัก

ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์  
ระบบ E-Salary [สพป.] 
ข้อมูลสารสนเทศ [สพป.]
ระบบ AMSS++[สพป.]
ระบบ E-Filing (ระบบเก่า)
ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
KM
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ทำเนียบ ผอ.รร.
สหกรณ์ฯครูบึงกาฬ
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
     อำเภอเมืองบึงกาฬ
     อำเภอศรีวิไล
     อำเภอพรเจริญ
     อำเภอเซกา
     อำเภอบึงโขงหลง
     อำเภอบุ่งคล้า
     อำเภอปากคาด
     อำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มงานใน สพป.
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารการเงินฯ
     กลุ่มนโยบายและแผน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     กลุ่มนิเทศฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     กลุ่มส่งเสริมเอกชนฯ
     ศูนย์เทคโนโลยีฯ
SMS
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
โค้ดข่าว สพป.บึงกาฬ 

b_left
b_right
 
 • แบบพิมพ์
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาฯ(ขอหนังสือส่งตัว)
ใบเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบคำขอใช้ปรับปรุงวุฒิ
แบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงาน
แบบคำร้องฯสหกรณ์ออมทรัพย์บึงกาฬ
 
 

 
  ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

  

5 / ก.ย. / 2554 :
จันพิลาอนุสรณ์เกษียณ กัลยาณิวัฒนา 2
นายวิเชียร จันพิลา ครูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 บริจาคเงินสร้างแท่นบริเวณเสาธงชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่โรงเรียน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
5 / ก.ย. / 2554 :
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
หลวงปู่คำสี อุปสันโต พร้อมศิษยานุศิษย์ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 อ.ศรีวิไล
19 / ส.ค. / 2554 :
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบความเป็นมา และร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
19 / ส.ค. / 2554 :
ค่ายเด็กปฐมวัย
๑๑ สิงหาคม โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ จัดกิจกรรม \"ค่ายเด็กปฐมวัย\" โดยเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
17 / ส.ค. / 2554 :
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
17 / ส.ค. / 2554 :
อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ
อาสาสมัครชาวอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
17 / ส.ค. / 2554 :
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2554
15 / ส.ค. / 2554 :
วันแม่แห่งชาติ
๑๑ สิงหาคม โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล โดยมีชุมชนเข้าร่วมอย่างมากมาย
14 / ส.ค. / 2554 :
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น ระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม อำเภอพรเจริญ
11 / ส.ค. / 2554 :
Mother festival of Nasing School
Mother festival of Nasing School\'54 on Thursday ,11,August,2011.
4 / ส.ค. / 2554 :
ส้วมสุขสันต์
๒๘ กรกฎาคม นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดส้วม ตามโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์
4 / ส.ค. / 2554 :
เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี แห่เทียนพรรษา
๑๔ กรกฎาคม โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี ในวันสำคัญทางศาสนา
4 / ส.ค. / 2554 :
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
๒๙ กรกฎาคม โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ นักเรียนร่วมกิจกรรมทุกชั้น
2 / ส.ค. / 2554 :
ร่วมแรง ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ช่วยลดภาวะโลกร้อน
๑๕ กรกฎาคม โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มจิตอาสาปลูกต้นไม้ และนักเรียน ช่วยกันปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน
1 / ส.ค. / 2554 :
โรงเรียนบ้านนาสะแบงประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ ในรอบ 72 ปี
โรงเรียนบ้านนาสะแบงประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ ในรอบ 72 ปีตั้งแต่ตั้งโรงเรียน ในคืนวันที่ 30 กรกฏาคม 2554
5 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์
2 / ก.ค. / 2554 :
กิจกรรมสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2554
โรงรียนในตำนนบลคำนาดี ประกอบด้วย 1.โรงเรียนเลิดสิน 2.โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 3.โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา จัดกิจกรรมสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี ในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2554
29 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมรับสมัครครูอัตราจ้าง
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
29 / มิ.ย. / 2554 :
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย นำนักเรียนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อให้ชุมชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามสิทธิและหน้าที่ของคนไทย
29 / มิ.ย. / 2554 :
วันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2554

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บลิงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 • ศาลจังหวัดบึงกาฬ
 • ข้อมูลอำเภอบึงกาฬ
 • บึงกาฬ.คอม
 • มายบึงกาฬ.คอม
 • บึงกาฬ.เน็ต
 • ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 21 จังหวัดหนองคาย
 • ชมรมครูภาษาไทย สพป.บึงกาฬ
 • เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูพรเจริญ
 • ชมรมคนรักเด็กประถมวัย สพป.บึงกาฬ
 • ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.บึงกาฬ
 • เช็คเมล์ Mail@obecmail.obec.go.th
 • เช็คเมล์ Mail@obec.go.th
 • เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์เมล์ @obec.go.th
 • การขออีเมล์ สพฐ. name@obec.go.th
 • วิธีการใช้อีเมล์ สพฐ.
 • โลโก้ สพฐ.
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
 • การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความคุ้มค่า
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระแสไทในความเป็นสากล
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส โลกาภิวัตน์: มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 •    

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ : 0-4249-1247
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
  กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
  หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
  โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345