สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๙

จันทร์ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2559
          เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
          ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ วิชาคณิตศาสตร์เต็ม ๑๐๐ คะแนน จำนวน ๓ คน จากนั้นจึงมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารและข้าราชการครูในจังหวัดบึงกาฬ โดยให้ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานตามแนวทาง “สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
          โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ โดย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ และ สพม.เขต ๒๑ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ตลอดจนข้าราชการบำนาญและผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นและชุ่มฉ่ำเต็มไปด้วยรอยยิ้ม


เข้าชม : 796


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี 2560 7 / พ.ย. / 2560
      สายธารแห่งศรัทธา มุทิตาบูชาครู แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 27 / ก.ย. / 2560
      สพป.บึงกาฬ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) จุดที่ 6 13 / ส.ค. / 2560
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน โรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ 29 / พ.ค. / 2560
      สพป.บึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 30 / มี.ค. / 2560