สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน โรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ

จันทร์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
          วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.01 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการและพระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสครบ 30 ปีของการดำเนินงานโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านซางได้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2530
          ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการของโรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ, หนองคาย, อุดรธานี, หนองบัวลำภู และปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น 82 โรงเรียน จาก 10 เขตพื้นที่การศึกษา ที่ดำเนินโครงการฯ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังคำขวัญว่า "ประหยัด อัธยาศัยดี มีความอ่อนน้อม และพร้อมที่จะทำงาน"
          จากนั้น เวลา 14.37 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ทรงเปิด "ห้องสมุดพระใส" ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสครบ 30 ปี โครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ฯ
          เวลา 15.38 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้รับโรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน เข้าร่วมในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นลำดับที่ 82 ในปี 2552
          โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ไปตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในพื้นที่ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ อย่างใกล้ชิด
เข้าชม : 810


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี 2560 7 / พ.ย. / 2560
      สายธารแห่งศรัทธา มุทิตาบูชาครู แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 27 / ก.ย. / 2560
      สพป.บึงกาฬ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) จุดที่ 6 13 / ส.ค. / 2560
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน โรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ 29 / พ.ค. / 2560
      สพป.บึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 30 / มี.ค. / 2560