ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553


               ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3

คลิกดูรายละเอียดประกาศเข้าชม : 1087


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศจัดซื้อจัดซื้อ ระบบปฏิบัติการ OS 4 / ธ.ค. / 2560
      เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2560 29 / พ.ย. / 2560
      ประกาศ สพป.บึงกาฬ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๑๗ รายการ 10 / ส.ค. / 2560
      โรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2560 1 / ธ.ค. / 2559
      ประกาศ สพป.บึงกาฬ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑๓ รายการ 4 / เม.ย. / 2559