ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

จันทร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558


เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรง ในสังกัด   

          ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการในการรับชำระเงิน (เพิ่มเติม) จากผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้กู้ยืมในการชำระเงินคืนกองทุน กยศ. โดยผู้กู้ยืมที่มียอดหนี้ที่ครบกำหนดชำระวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม สามารถไปชำระหนี้กองทุน กยศ. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งมีสาขาที่ให้บริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งหมด ๙,๓๐๐ สาขา
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จึงขอให้สถานศึกษาแจ้งผู้กู้ยืมทราบการเพิ่มช่องทางการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด โดยผู้กู้ยืมที่มียอดหนี้ที่ครบกำหนดชำระวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม สามารถไปชำระหนี้กองทุน กยศ. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ได้ทุกสาขา


เข้าชม : 633


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา 16 / มี.ค. / 2561
      ประกาศ สพป.บึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 6 / ก.ค. / 2560
      กศจ.บึงกาฬ เรียกบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 29 / พ.ค. / 2560
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 27 / เม.ย. / 2560
      กศจ.บึงกาฬ เรียกบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 20 / มี.ค. / 2560